הרב מרק

הפרויקט / עיצוב דירת תמ"א חדשה
שטח / 120 מ"ר
מיקום / תל אביב